سازه های فلزی

سازه های فلزی جزء سازه هایی است که مورد تایید اکثر مهندسان و کارفرمایان جهت ساخت انواع سازه های صنعتی و ساختمانی است.

سازه های فلزی چیست؟

سازه های فلزی سازه هایی مستحکم هستند که از فلز ساخته شده و برای اسکلت ساختمان و سازه های معماری و عمرانی استفاده می شوند.

نوشته‌ها

فضای سازه های فلزی

/
  فضا بیشتری که در سازه فلزی حاصل می شد از مزایای…