نوشته‌ها

اسکلت فلزی چیست؟

اسکلت فلزی چیست؟

/
اسکلت فلزی امروزه تشکیل دهنده یپیکره ی اکثر ساختمان هاست و امروژه ا…
اسکلت بتنی

مقایسه اسکلت فلزی با بتن

/
  مقایسه اسکلت فلزی با بتن آرماتور بندی و قالب بندی در اسکلت …

فضای سازه های فلزی

/
  فضا بیشتری که در سازه فلزی حاصل می شد از مزایای…
سرعت اجرای پروژه

سرعت اجرای پروژه

/
    همزمانی عملیات گود برداری و اجرای سازه فلزی یا …