جرثقیل سقفی

جرثقیل سقفی

/
جرثقیل سقفی چیست؟ جرثقیل وسیله است که در انواع گوناگون و قابلیت…