ناظران سازه بهترین کارخانه ساخت اسکلت فلزی در تهران

ناظران سازه با ارائه خدمت در خصوص ساخت سازه فلزی صنعتی و ساختمانی و همچنین طراحی و ساخت سوله، با تکیه بر تجربه و دانش وتخصص پا به این عرصه نهاده و تمامی خدمات مربوط به سازه های فلزی یکی از مهمترین کارخانه ساخت اسکلت فلزی در تهران است. فعالیت کارخانه ساخت اسکلت فلزی ناظران سازه بیشتر در حال حاضر در استان های البرز ، تهران ، قم و اراک می باشد، و البته در شهر های دیگر کشورمان هم این شرکت پروژه های زیادی را اجرا و راه اندازی کرده است.

صنعت ساخت سازه های فلزی و صنعتی و ساختمانی به سرعت رو به افزایش است چرا که افزایش جمعیت این مهم را خواستار می باشد.
در این میان با توجه به سرعت رشد جمعیت و نیاز روز افزون این تعداد به محل سکونت، سرعت ساخت و ساز را بیشتر و بیشتر کرده است.

برای برآورد هزینه ها و مشاوره ی رایگان در ارتباط با ساخت سوله و اسکلت فلزی ، با متخصصان ما در کارخانه ساخت اسکلت فلزی ناظران سازه تماس حاصل فرمایید.

از مزایای ساخت اسکلت فلزی توسط ناظران سازه به چند مهم اشاره خواهیم داشت:

  1. همانطور که پیش تر گفته شد پارامتر سرعت در ساخت سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی و پیچ و مهره ای در دهه های اخیر بسیار مهم شده است که این مهم توسط انتخاب سازه های فلزی تا قدری محقق خواهد شد .البته باید دقت داشت که هم راستای پارا متر سرعت در ساخت سازه های فلزی از بحث کیفیت نبایستی غافل ماند.
  2. کنترل کیفیت در سازه های جوشی صنعتی و ساختمانی و سازه های پیچ و مهره ای و همچنین سوله ها بسیار با دقت و اطمینان بیشتری نصبت به سازه های بتنی دارد ،چرا که در سازه فلزی و سوله ها بیشتر مبحث کیفیت در گرو کیفیت جوش اتصالات می باشد که این قسمت توسط تیم بازرسی جوش ناظران سازه به صورت تخصص قابل کنترل می باشد ولی در سازه بتنی المان های متعددی برای کتنرل سازه وجود دارد مانند میزان درصد سیمان مخلوط شده ،دانسیته ،زمان آب دهی و ….
  3. فضا بیشتری  که در سازه فلزی حاصل می شود از مزایای برجسته ای ساخت اسکلت فلزی در قالب صنعتی یا ساختمانی و سازه پیچ و مهره ای می باشد . کوچکتر بودن ابعاد ستون ها مخصوصا در پارت های اولیه باعث ایجاد فضای بیشتر در سازه می شود همچنین میتوان با استفاده از طراحی مناسب از دهنه های بزرگتر و ارتفاع بیشتری در سازه فلزی و سوله ها بهرهمند شد.
  4. همزمانی عملیات گود برداری و اجرای سازه فلزی یا اسکلت فلزی با ساخت سازه در کارگاه ساخت اسکلت ای ن امکان را محقق می سازد که سرعت اتمام پروژه و بازدهی مالی آن بیشتر باشد.

در خصوص مزایای سازه های فلزی و اسکلت فلزی به همین چند نکته اکتفامی کنیم.

اهداف شرکت ناظران سازه بهبود در ساخت سازه های فلزی در کشور بوده و در راستای این هدف تمام توان خود را به همراه تخصص بسیج کرده تا بتواند خدمتی ماندگار به  کشور ارائه دهد.

کارخانه ساخت اسکلت فلزی ناظران سازه

کارخانه ساخت اسکلت فلزی ناظران سازه

ساخت و ساز یکی از عوامل پیشرفت یک جامعه به شمار می رود. ساخت سازهای شهری، صنعتی و عمرانی بیشترین سهم را در این بین دارند. تمام سازه های شهری و عمرانی و صنعتی دارای اسکلت بنایی هستند که آن را یا با اسکلت فلزی و یا با اسکلت بتنی بنا می کنند.

سازه های فلزی که با اسکلت های فلزی و فولادی ساخته می شوند جزء خدمات کارخانه اسکلت فلزی ناظران سازه است. این خدمات شامل ساخت و راه اندازی کلیه سازه های فلزی و فولادی می شود.