مختصری درباره ناظران سازه بدانید

ناظران سازه با ارائه خدمت در خصوص ساخت سازه فلزی صنعتی و ساختمانی و همچنین طراحی و ساخت سوله، با تکیه بر تجربه و دانش وتخصص پا به این عرصه نهاده و تمامی خدمات مربوط به سازه های فلزی را عهده دار است. در حال حاضر در استان های البرز ، تهران ، قم و اراک آماده به کار هستیم و انشاالله در شهر های دیگر کشورمان هم بزودی فعالیت را آغاز خواهیم کرد.
صنعت ساخت سازه های فلزی و صنعتی و ساختمانی به سرعت رو به افزایش است چرا که افزایش جمعیت این مهم را خواستار می باشد .
در این میان با توجه به سرعت رشد جمعیت و نیاز روز افزون این تعداد به محل سکونت، سرعت ساخت و ساز را بیشتر و بیشتر کرده است.

برای برآورد هزینه ها و مشاوره ی رایگان در ارتباط با ساخت سوله و اسکلت فلزی ، با متخصصان ما تماس حاصل فرمایید.

از مزایای ساخت اسکلت فلزی به چند مهم اشاره خواهیم داشت:

  1. همانطور که پیش تر گفته شد پارامتر سرعت در ساخت سازه های فلزی صنعتی و ساختمانی و پیچ و مهره ای در دهه های اخیر بسیار مهم شده است که این مهم توسط انتخاب سازه های فلزی تا قدری محقق خواهد شد .البته باید دقت داشت که هم راستای پارا متر سرعت در ساخت سازه های فلزی از بحث کیفیت نبایستی غافل ماند.
  2. کنترل کیفیت در سازه های جوشی صنعتی و ساختمانی و سازه های پیچ و مهره ای و همچنین سوله ها بسیار با دقت و اطمینان بیشتری نصبت به سازه های بتنی دارد ،چرا که در سازه فلزی و سوله ها بیشتر مبحث کیفیت در گرو کیفیت جوش اتصالات می باشد که این قسمت توسط تیم بازرسی جوش ناظران سازه به صورت تخصص قابل کنترل می باشد ولی در سازه بتنی المان های متعددی برای کتنرل سازه وجود دارد مانند میزان درصد سیمان مخلوط شده ،دانسیته ،زمان آب دهی و ….
  3. فضا بیشتری  که در سازه فلزی حاصل می شود از مزایای برجسته ای ساخت اسکلت فلزی در قالب صنعتی یا ساختمانی و سازه پیچ و مهره ای می باشد . کوچکتر بودن ابعاد ستون ها مخصوصا در پارت های اولیه باعث ایجاد فضای بیشتر در سازه می شود همچنین میتوان با استفاده از طراحی مناسب از دهنه های بزرگتر و ارتفاع بیشتری در سازه فلزی و سوله ها بهرهمند شد.
  4. همزمانی عملیات گود برداری و اجرای سازه فلزی یا اسکلت فلزی با ساخت سازه در کارگاه ساخت اسکلت ای ن امکان را محقق می سازد که سرعت اتمام پروژه و بازدهی مالی آن بیشتر باشد.

در خصوص مزایای سازه های فلزی و اسکلت فلزی به همین چند نکته اکتفامی کنیم.

اهداف شرکت ناظران سازه بهبود در ساخت سازه های فلزی در کشور بوده و در راستای این هدف تمام توان خود را به همراه تخصص بسیج کرده تا بتواند خدمتی ماندگار به  کشور ارائه دهد.

تیم ما

سعید کاشفی

سعید کاشفی

طراح

برنامه ریز و طراح پروژه ها

امیر برجی خانی

امیر برجی خانی

مدیرعامل

مدیریت، نظارارت، بازرسی و پیمان کاری پروژه ها

آرمان ساحری

آرمان ساحری

حسابدار

حسابدار و حساب رسی تمامی پروژه ها